Mitä hakukoneoptimointi eli SEO on? – vuoden 2022 opas

Kokonaisvaltainen opas hakukoneoptimointiin. Mitä hakukoneoptimointi oikeastaan tarkoittaa? Mitä on linkkien rakentaminen ja kuinka tärkeää se on?
Sisällysluettelo

Mitä hakukoneoptimointi on?

Hakukoneoptimointi eli Search Engine Optimization (SEO) tarkoittaa niitä toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan sivuston sijoitusta hakukoneiden (useimmiten Googlen) hakutuloksissa. Useimmiten hakukoneoptimointia tehdään koko verkkosivustoon, ei pelkästään etusivulle. Prosessiin liitty tyypillisesti uuden laadukkaan sisällön tuotantoa, jo olemassaolevan sisällön optimointia parhaille hakusanoille ja ulkoisten linkityksien (engl. backlinks) rakentamista.

Hakukoneoptimoinnin tavoitteena on saada optimoinnin kohteena oleva sivusto hakutulosten kärkeen mahdollisimman monella hyvällä orgaanista liikennettä keräävällä hakusanalla.

Hakukoneoptimointi vaikuttaa kuvassa näkyvässä osassa Googlen hakutuloksia

Orgaanisilla hakutuloksilla tarkoitetaan kuvassa vaalean sinisellä rajattuja tuloksia. Kuva: Backlinko

Suurin hyöty hakukoneoptimoinnista saadaan ilmaisen orgaanisen liikenteen muodossa. Haun tehneet käyttäjät ovat etsineet hakukoneesta toimialaasi liittyvillä hakusanoilla tuotteita ja palveluita, ja ovat useasti valmiita tekemään ostopäätöksen. Juuri tämänkaltaiset käyttäjät ovat liiketoiminnallesi erittäin tärkeitä.

Google Search Consolen tulokset hakukoneoptimointiprojektin aikana

Onnistunut hakukoneoptimointi ilmenee usemmiten hitaasti nousevana päivittäisten kävijämäärien muodossa.

Suurin hyöty hakukoneoptimoinnista saadaan ilmaisen orgaanisen liikenteen muodossa. Nämä käyttäjät ovat etsineet hakukoneesta toimialaasi liittyvillä hakusanoilla tuotteita ja palveluita, ja ovat useasti valmiita tekemään ostopäätöksen. 

Orgaaninen vs. maksettu hakuliikenne

Orgaanisia hakutuloksia ei tule sekoittaa maksettuihin Googlen hakutuloksissa näytettyihin mainoksiin. Search engine result page (SERP), eli hakukoneen hakutulossivu jakautuu kahteen eri osaan:

Hakukoneen hakutulossivu jakautuu kahteen osaan, orgaanisiin ja maksettuihin tuloksiin

Hakutulossivu, eli SERP jakautuu kahteen osaan: maksettuihin ja orgaanisiin tuloksiin. Kuva: Backlinko

Orgaaniset hakutulokset

Orgaaniset hakutulokset perustuvat sataprosenttisesti verkkosivujen ansaitsemaan sijoitukseen. Toisin sanoen, ne ovat ansainneet paikkansa orgaanisten hakutulosten kärjessä hyvällä sisällöllä, luotettavuudella ja auktoriteetilla. Käyttäjät ovat siis pitäneet niistä.

Orgaaniset hakutulokset ovat laadultaan useimmiten parempia kuin maksetut

Orgaanisissa hakutuloksissa verkkosivut ovat yleisesti laadukkaampia kuin maksetuissa tuloksissa. Kuva: Backlinko

Maksetut tulokset

Maksetut hakutulokset sijoittuvat orgaanisten hakutulosten yläpuolelle tai niiden alle. Niiden järjestykseen vaikuttaa vain ja ainoastaan yksi seikka: kuka tarjoaa paikasta eniten rahaa.

Maksettujen tulosten järjestys määräytyy eniten maksavan verkkosivun mukaan

Maksetut paikat Googlen hakutuloksissa määräytyvät eniten tarjoavan verkkosivun mukaan. Kuva: Backlinko

Miksi hakukoneoptimointi on tärkeää?

 • Parantaa näkyvyyttäsi
 • Tehostaa markkinointiasi
 • Tuottaa passiivisesti ilmaista liikennettä sivustollesi
 • Optimoi myyntiputkeasi
 • Rakentaa brändiäsi verkossa

Lähes 60% kaikesta internetin liikenteestä alkaa Googlessa tehdyllä haulla. Jos tähän lisää muilla hakukoneilla (kuten Yahoo tai Bing) tehdyt haut, on 70.6% kaikesta liikenteestä lähtöisin hakukoneella tehdystä hausta. Kyseessä on valtava määrä hakuja. Näistä kaikista tehdyistä hakukerroista vain yli 70% katsoo vain Googlen ensimmäisen sivun hakutulokset. Nämä luvut huomioon ottaen hakukoneoptimoinnista saatu rahallinen etu voi olla todella suuri. Puhutaan siis tuhansista euroista kymmeniin tuhansiin euroihin kuukaudessa (verrattuna maksetuilla mainoksilla saatuihin näyttökertoihin).

Vaikka luvut jättäisi kokonaan pois hyödyistä, on hakukoneoptimoinnilla muitakin positiivisia puolia. Hakukoneoptimointi edistää tehokkaan konversioprosentin asiakaspolun muodostumista ja työntää sivuston ylläpitäjän tekemään optimointeja sekä sivuston nopeuteen että käyttökokemukseen.

Miten hakukoneet toimivat?

Hakukoneiden toiminta on kehittynyt 2010-luvun alusta todella paljon. Aina kun etsit jotain Googlesta tai mistä tahansa hakukoneesta algoritmi tekee työtä taustalla tarjotakseen sinulle hakukoneen näkökulmasta parhaat tulokset.

Googlen haku selitettynä lyhyessä videossa:

Hakukoneiden toiminta on kehittynyt 2010-luvun alusta todella paljon. Aina kun etsit jotain Googlesta tai mistä tahansa hakukoneesta algoritmi tekee työtä taustalla tarjotakseen sinulle hakukoneen näkökulmasta parhaat tulokset. Google ei ole vielä tähänkään päivään julkistanut algoritmin laskeman kaavan tarkkoja tietoja, mutta tehtyjen tutkimusten ja Googlen asiantuntijoiden tekemien linjausten perusteella tiedämme, että verkkosivut asetetaan parhausjärjestykseen näiden asioiden perusteella:

Asiaankuuluvuus (relevancy)

Jos etsit haulla ”autokauppa”, et tietystikään halua hakutuloksiisi paikallisen ratsastuskerhon kotisivuja. Jotta tältä vältyttäisiin, Google tarjoaa hakutuloksiin sivuja, jotka ovat läheisesti kytköksissä hakusanaasi.

Tästä huolimatta Google ei kuitenkaan aseta verkkosivuja hakutulosten ykköseksi, tai edes ykkössivulle, pelkästään sen perusteella, että sivu todennäköisesti liittyy autokauppoihin tai autojen myyntiin. Tämä johtuu siitä, että mahdollisia tuloksia on niin monia, että pelkästään aihepiiriin liittyminen ei yksinkertaisesti riitä ratkaisemaan ykköspaikan haltijan oikeutta.

Haun tulokset Googlessa hakusanalla autokauppa

Hakusanalla "autokauppa" löytyy yli 3 milj. tulosta 0,71 sekunnissa.

Jotta hakutulokset saataisiin Googlen mielestä parhaaseen järjestykseen, jossa paras kysymykseen vastaava sivusto on ensimmäisenä, algoritmi tarkastelee kolmea tärkeää osaa:

Auktoriteetti

Sivuston auktoriteetti on juuri sitä mitä se on oikeastikin: luotettavuutta ja sisällön tarkkuutta. Google luottaa enemmän auktoriteettia omaaviin sivustoihin, sillä niissä on todennäköisemmin laadukkaampaa, olennaisempaa ja paremmin käyttäjälle optimoitua sisältöä kuin muissa sivustoissa.

Seuraava kysymys onkin, että miten Google määrittelee sivuston auktoriteetin? 

Sivuston auktoriteetti määräytyy pitkälti sen saamien ulkoisten linkityksien pohjalta. Mitä enemmän sivustolla on linkkejä muilta sivuilta, sitä kovempana auktoriteettina Google sitä pitää.

Ulkoisten linkkien (backlinks) määrä merkitsee sivuston sijoittumisessa hakutuloksiin

Linkit muilta sivustoilta lisäävät verkkosivun auktoriteettia ja nostavat sitä hakutuloksissa korkeammalle. Kuva: Backlinko

Hyödyllisyys

Vaikka sisältö ja sivusto olisi kuinka auktoritääristä, ei se yksinomaan riitä sivun saamiseksi korkealle hakutuloksissa. Sisällön on oltava myös oikeasti käyttäjälle hyödyllistä. Hyödyllinen sisältö on sisältöä, joka on hyvin jäsenneltyä, helppolukuista ja hyvin käyttäjälle optimoitua. Google mittaa sisällön hyödyllisyyttä esimerkiksi sivustolla käytetyn ajan avulla. Jos käyttäjä viettää sivulla aikaa kauan ennen palaamista Googlen hakutuloksiin, on sisältö todennäköisesti laadukasta. Toisaalta, jos käyttäjä klikkaa sivulle ja päätyy muutaman sekunnin päästä takaisin Googlen hakutuloksiin, näkee Google tämän signaalina huonosta sisällöstä.

Hakukoneoptimointi ei tuota tulosta yhdessä yössä

Hakukoneoptimoinnisa pitää muistaa, että tulokset Googlen hakutuloksissa eivät muutu yhdessä yössä, eikä välttämättä kahdessakaan. Tuloksien näkymisen määrittävässä yhtälössä on monta erilaista muuttujaa, joista eniten vaikuttaa kilpailu hakusanoista, sivustosi sisältö, linkkiprofiili, ikä ja sivuston auktoriteetti eli DA (engl. domain authority). Keskimäärin tuloksia Googlen orgaanisissa hakutuloksissa saavuttaa noin 4-6 kuukauden päästä hakukoneoptimointiprosessin aloittamisesta.

Tuloksien saavuttamiseen vaikuttaa myös kilpailu. Mitä kovempi kilpailu tietystä hakusanasta on, sitä kauemmin yleensä kestää saada omat sivut kärkeen sillä hakusanalla. Hakukoneoptimointia kannattaakin ajatella kertaluonteisen projektin sijaan jatkuvana prosessina, jossa verkkosivujen kehitys on hajautettu pitkälle aikavälille. Näin myös mahdollisten korjausliikkeiden tekeminen on mahdollista. Google nimittäin päivittää hakualgoritmiansa keskimäärin jopa 8,86 kertaa päivässä.

Twitter postaus Googlelta hakualgoritmien päivityksestä

Google tekee useita päivityksiä algoritmiinsa päivittäin. Useimmiten ne lisätään kerralla yhdessä nipussa. Kuva: Twitter

Hakukoneoptimoinnin eli SEO:n tärkeimmät aiheet

Tilanneanalyysi

Ensimmäinen vaihe tulisi jokaisessa hakukoneoptimointiprojektissa olla nykytilanteen analysointi. Analyysin pohjalta pystytään tekemään konkreettisia muutoksia ja jatkokehityksiä optimoinnin kohteena olevalle sivustolle. Hakukoneoptimointiin ei ole olemassa tiettyä kaavaa, vaan jokainen sivusto tarvitsee erilaisen sekoituksen sisällöntuotantoa, teknistä optimointia ja kehitystä.

Avainsanatutkimus

Kun nykytilanne on selvitetty ja optimointia tekevällä on tiedossa kehitystä vaativat sivuston osat, lähdetään selvittämään hakusanoja, joita kannattaa tavoitella. Tämä vaihe on erityisen tärkeä, sillä ilman toimivia hakusanoja on todella helppoa lähteä tekemään turhaa työtä seuraavissa vaiheissa. Kannattaa siis selvittää varmuudella juuri sinun toimialasi parhaat hakusanat. Avainsanatutkimuksen tekemiseen voi käyttää sekä Googlen omia datatyökaluja että ulkoisia SEO-työkaluja, kuten Ahrefs.

Tekninen hakukoneoptimointi

Ainakin yhden asian tiedämme Googlen algoritmista: HTTPS-suojaus on yksi osa heidän algoritmiaan. Tämä kannattaa siis ensimmäisenä hoitaa kuntoon. HTTPS on HTTP- ja TLS/SSL-protokollan yhdistelmä, joka mahdollistaa suojatun tiedonsiirroon internetissä. Nykypäivänä se on elintärkeä ominaisuus verkkosivustossa ja kannattaa ehdottomasti varmistaa, että sellainen löytyy.

Tekninen hakukoneoptimointi on juurikin näitä asioita: sivuston teknisten valintojen korjausta. Tähän aihepiiriin lukeutuu esimerkiksi nopeusoptimointien tekeminen, sivustokartan luominen ja tiedostojen kompressoiminen (HTML, CSS ja JavaScript). Myös robots.txt-tiedosto tulee laittaa kuntoon, jotta Google pystyy indeksoimaan sivustosi.

Kuvien muokkaus

Kuvat kannattaa valita tarkasti omalle sivustolleen. Nyrkkisääntönä on, että jos sinulla on mahdollisuus ottaa korkealaatuisia yksilöllisiä kuvia, niin käytä niitä sivustollasi. Tiedämme Googlen algoritmista myös tämän: hyvin optimoidut kuvat nostavat sijoitustasi hakutuloksissa.

Kuvien optimointi on erityisen tärkeää mobiilioptimoinnissa. Mobiililaitteiden internetyhteydet eivät tyypillisesti ole yhtä nopeita kuin tietokoneen käytössä olevat kiinteät yhteydet. Tällöin sivuston latausnopeus korostuu entisestään. Kuvissa on mahdollista tehdä valittuja säästöjä, joilla sivuston latausnopeutta saadaan kohennettua.

Tiedostokokojen optimoinnin lisäksi myös kuvien tiedostonimet ja Alt-tagit, eli vaihtoehtoiset tekstit tulee optimoida. Alt-tagit tulevat käyttöön, kun esimerkiksi näkövammainen tulee sivustollesi. He eivät pysty näkemään kuvaa, eivätkä siis tiedä mitä siinä on. Tällöin laite lukee Alt-tagin sisällön heille. Google pitää tätä hyvänä tapana, joka nostaa sijoitustasi hakutuloksissa.

Vaihtoehtoisen tekstin eli ALT-tagin asettaminen WordPress paneelissa

Vaihtoehtoisen tekstin eli Alt textin tai Alt tagin asettaminen on WordPressin ohjauspaneelissa helppoa.

Optimointi mobiililaitteille

Mobiililaitteet, eli puhelimet ja tablettimet ovat siirtyneet Googlessa tehtyjen hakujen määrissä tietokoneiden edelle. Tästä syystä Google indeksoi sivut ”Mobile-First Indexing” periaatteella. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että parhaimmat paikat hakutuloksissa on varattu niille sivuille, jotka ovat responsiivisia ja mobiiliystävällisiä. Sama pätee myös perinteisellä tietokoneella tehtyyn Google hakuun. 

Nykypäivänä verkkosivuston käyttöliittymän, eli user interfacen suunnittelu kannattaakin aloittaa mobiililaitteiden näkövinkkelistä ja vasta tämän jälkeen siirtyä tietokonenäkymään. Nämä asiat mielessäpitäen pääset pitkälle mobiilioptimointia tehdessä:

 • Aloita suunnittelu mobiililaitteilta
 • Älä piilota mobiililaitteilta sisältöä
 • Tee tekstistä riittävän isoa ja helppolukuista
 • Varmista, että oikeat tärkeimmät elementit latautuvat ensimmäisenä
 • Vältä sellaisten elementtien käyttöä, jotka hitaasti latautuessaan siirtävät muiden elementtien paikkaa sivulla
 • Pyri saamaan sivustosi Googlen suosittelemaan yhden sekunnin latausaikaan mobiilikäyttäjille
 • Testaa verkkosivusi nopeutta ja sopivuutta mobiililaitteille Googlen tarjoamilla ilmaisilla työkaluilla, kuten esimerkiksi Mobiililaitesoveltuvuustestillä ja PageSpeed Insights-työkalulla
Googlen mobiilisoveltuvuustesti on erinomainen työkalu sivuston optimointiin mobiilikäyttäjille

Mobiilisoveltuvuustesti on erinomainen työkalu sivustojen ja yksittäisten sivujen testaamiseen.

Sisällöntuotanto: miten kirjoitat hakukoneoptimoitua sisältöä?

Kun sivuston latausnopeus on saatu mahdollisimman hyväksi ja muut tarvittavat tekniset hakukoneoptimointiin liittyvät toimenpiteet on suoritettu, on aika paneutua verkkosivun sisältöön. Kuten edellä totesimme, sivun sisällön pitää jollain tapaa liittyä haettuun hakusanaan. Tämän lisäksi jokaisella tehdyllä haulla on jokin tietty tarkoitusperä eli Search Intent.

Search Intent, eli haun tarkoitusperällä tarkoitetaan sitä, että mitä haun tekijä todennäköisimmin odottaa näkevänsä hakutuloksissa hakemillaan hakusanoilla. Tarkoitusperän voi jakaa karkeasti neljään eri kategoriaan:

 1. Tarkoitus hakea tietoa (informational intent)
 2. Tarkoitus navigoida jonnekin (navigational intent)
 3. Tarkoitus ostaa jotain (transactional intent)
 4. Tarkoitus hakea lisätietoa tuotteista (commercial investigation)

Esimerkiksi hakusanalla ”facebook” haun tarkoitus on todennäköisesti päästä Facebookin sivuille, jolloin tarkoitusperä on navigoida jonnekin. Toisaalta, haulla ”käytetty auto helsinki” tarkoitus on ostaa tai selata käytettyjä autoja Helsingin lähistöltä.

Sisältöä tuottaessa ja optimoidessa on äärimmäisen tärkeää selvittää hakusanaan liittyvä tarkoitusperä ENNEN sisällön optimoinnin aloittamista. Näin saat suuntaa sille, että minkälaista sisältöä kyseiselle hakusanalle pitäisi tuottaa tulosten saavuttamiseksi.

Sisällön ei ole pakko olla yksinomaan tekstiä. Kannattaa hyödyntää myös muita käyttäjiä kiinnostavia sisällön muotoja, kuten kuvia, videoita ja infografiikoita.

Ulkoinen ja sisäinen linkittäminen

Ulkoiset linkit

Verkkosivun auktoriteetti, eli domain authority pohjautuu kyseiseen verkkosivuun osoittaviin ulkoisiin linkkeihin. Mitä enemmän verkkosivulla on laadukkaita linkkejä muilta sivuilta, sitä luotettavammaksi Google määrittelee sen. Tällöin se myös todennäköisemmin päätyy hakutulosten kärkeen. Kaikkein tehokkaimmin.

Verkkosivun auktoriteetti, eli domain authority perustuu sivustoon osoittaviin ulkoisiin linkkeihin

Toiselta verkkosivulta tullut linkki on ikäänkuin ääni sivustosi luotettavuudelle. Kuva: Backlinko

Tämä ei missään nimessä tarkoita, että kaikki verkkosivusi saamat linkit ovat hyödyllisiä. On äärimmäisen tärkeää, että linkittävällä sivustolla itsellään on myös korkea auktoriteetti. Tämän lisäksi linkittävän sivun pitäisi jollain tapaa liittyä oman verkkosivusi aihepiiriin. Esimerkiksi tunnetun ja luotettavan, korkean auktoriteetin omaava autokaupan linkki autojen huoltoa tekevään pienempään verkkosivuun on huoltoliikkeelle todella merkittävä linkki. Sen ansiosta se todennäköisesti pääsee paremmille hakusijoituksille nopeammin kuin muut huoltoliikkeet.

Sisäiset linkit

Ulkoisten linkkien lisäksi myös verkkosivun sisäiset linkitykset ovat tärkeitä. Näin pystytään lisäämään painoarvoa verkkosivun tärkeimmille sivuille, jotta ne näkyisivät todennäköisemmin hakukoneiden hakutuloksissa. Tätä kautta myös käyttäjä todennäköisemmin löytää hakemaansa tietoa sivustolta.

Hakukoneoptimointi trendit vuonna 2022 – muista nämä

 • Älä optimoi sivustoasi hakukoneelle, optimoi aina ihmisille
 • Tee tarvittavat tekniset optimoinnit, kuten HTTPS-protokollan käyttöönotto
 • Pienennä kuvien kokoa sivun latausnopeuden parantamiseksi
 • Panosta mobiilioptimointiin ja responsiivisuuteen
 • Tuota laadukasta hakukoneoptimoitua sisältöä, joka on oikeasti hyödyllistä ja kiinnostavaa
 • Pidä huoli siitä, että keskityt käyttäjän ja haun tarkoitusperään
 • Core Web Vitals ja sivuston käyttökokemus (UX) ovat erityisen tärkeitä
 • Linkkien rakentaminen ei ole enää yhtä tärkeää kuin ennen, mutta se on edelleen todella merkittävä osa hakukoneoptimointia

Hakukoneoptimointi Sivulabralta

Tilaa hakukoneoptimointi Sivulabralta. Toteutamme kaikki tarpeesi hakukoneoptimointiin liittyen:

 • Tilanneanalyysi (maksuton)
 • Avainsanatutkimus
 • Tekninen optimointi
 • Sisällöntuotanto ja optimointi
 • Datan kerääminen ja tulosten seuranta
 • Jatkokehitys

Maksuttoman tilanneanalyysin jälkeen voit tehdä rauhassa päätöksen siitä, että haluatko käynnistää tehokkaan hakukoneoptimointikampanjan kanssamme.

Tilaa täysin maksuton analyysi sivustosi nykytilanteesta.

Tilaa täysin maksuton verkkosivuston auditointi, jossa käymme läpi sivustosi nykytilanteen sivuston toiminnallisuuden ja hakukoneoptimoinnin näkökulmasta. Esittelemme analyysin etäpalaverin muodossa, joten tarvitset tietokoneen ja internet-yhteyden. Annamme sinulle samalla tarjouksen ja tiedon siitä, että mitä kehitettävää sivustolla on. Analyysiä tilatessasi et sitoudu mihinkään. Varaa analyysin läpikäyntiä varten noin 30-45 minuuttia aikaa, jotta ehdimme käydä asiat läpi rauhassa. Palaverin päätteeksi saat analyysin sähköpostiisi veloituksetta, vaikka et mitään päätyisi tilaamaan.