Sosiaalisen median kanavat – 2022 opas

Nykypäivänä yksi tehokkaimmista markkinointityökaluista on sosiaalinen media. Ota homma haltuun tällä oppaalla.
Sisällysluettelo

Sosiaalisen median kanavat ovat kiistatta avainasemassa nykyaikaisessa markkinoinnissa ja sen oman kohderyhmän tavoittamisessa. Kanavia on useita ja sisältöä tuntuu olevan erittäin suuria määriä. Sosiaalisen median maailmassa voi olla vaikeaa navigoida, ja aloittaminen tuntua haastavalta tai työläältä.

Katsotaan tässä oppaassa konkreettiset askeleet yrityksen sosiaalisen median presenssin kasvattamiseen.

Tärkeimmät sosiaalisen median kanavat

Vuonna 2022 seitsemän tärkeintä sosiaalisen median kanavaa ovat:

Lista käsittelee meidän mielipidettämme asiasta, ja oikeaan järjestykseen vaikuttaa moni muuttuja. Esimerkiksi kohderyhmä ja se, että onko yritys B2C- vai B2B-tyyppinen ovat avainasemassa yrityksellesi parhaan sosiaalisen median kanavan valinnassa.

Facebook

Maailman suosituin sosiaalisen median kanava. Soveltuu erityisen hyvin keski-ikäisten ihmisten tavoittamiseen.

Facebook on useimmiten se ensimmäisen sosiaalisen median kanava minkä yritykset valitsee, eli kilpailu on todella kovaa.

Ehkä suosituin ja tunnetuin kanava, erityisesti yritysten keskuudessa, on Facebook. Facebook pitää sisällään yritysprofiilin ylläpitämiseen suunnitellun paneelin lisäksi palvelun nimenomaan Facebookin käyttäjille näytettävien mainoksien hallintaan, Facebook Business Managerin. Kyseinen palvelu mahdollistaa esimerkiksi tietyn ikäisten ihmisten kohdentamisen lisäksi sijainnin, sukupuolen ja kiinnostuksen kohteiden perusteella tehtävän kohdennuksen. Miinuksena on kuitenkin se, että Facebook on todella kilpailtu kanava yritysten keskuudessa. Facebook yrityssivut ovat useimmiten juuri se ensimmäinen yrityksen valitsema kanava. Jos päädyt valitsemaan Facebookin, tulee sinun viimeistään sisällöntuotannon kohdalla pyrkiä erottumaan joukosta.

Instagram

Kasvava alusta, jossa tavoitat erityisen hyvin nuoria aikuisia. Instagramin kehittäjät myös päivittävät kanavaa hyvin aktiivisesti ja lisäävät uusia ominaisuuksia markkinointia tehostavia ominaisuuksia, kuten esimerkiksi Instagram Stories.

Jalustan saaminen voi olla vaikeaa. Instagram perustuu kuvien jakamiseen, joten jos yrityksesi ei ole se kaikkein visuaalisin, voi jokin toinen kanava soveltua markkinointiisi paremmin.

Instagram on nykyään Facebookin omistama sosiaalisen median kanava, jossa tavoittaa parhaiten nuoria aikuisia, eli noin 15-29 vuotiaita. Instagram on erinomainen kanava sellaisille yrityksille, joiden toimiala on visuaalinen ja joilla on kyky tuottaa tehokkaasti visuaalista materiaalia asiakkaiden nähtäväksi. Facebookin omistuksen myötä Instagram- ja Facebook-mainonta onnistuu yhden paneelin välityksellä: molempiin kanaviin saa maksettuja mainoksia näkyviin yhdestä ja samasta paikasta.

YouTube

Videot ovat erittäin tehokas tapa markkinoida. Niillä saadaan luotua lähempi kontakti asiakkaaseen. Mikä parempi kanava tällaisen sisällön tuottamiseen kuin maailman suosituin videontoistopalvelu.

Kynnys alottaa YouTube-kanava voi olla suuri. Videoiden tuotanto ei sovi kaikille, joten hommaa hoitamaan tarvitaan joku, joka sen osaa.

YouTube toimii erityisen hyvänä videomateriaalin jakoalustana. Emme kuitenkaan suosittele yritystä valitsemaan sitä ainakaan ensimmäiseksi kanavaksi, sillä kynnys tuottaa tehokasta sisältöä markkinointiin on suhteellisen suuri verrattuna muihin kanaviin. YouTubessa nimittäin ei ole muuta kuin videomateriaalia, eikä sinne kannata välttämättä ladata viiden minuutin leikkaamattomia tuote-esittelyjä. YouTube toimii mielestämme parhaiten yhdessä jonkin toisen kanavan tukena. Tavoitat YouTuben kautta erityisesti 15-29 vuotiaita.

LinkedIn

Tehokkain tapa tavoittaa yrityspäättäjät. Soveltuu erityisen hyvin B2B-asiakkaiden löytämiseen ja tavoittamiseen.

Tehokkaan myyntiverkoston rakentaminen vie aikaa. Soveltuu ehkä paremmin verkostoitumiskanavaksi kuin myyntikanavaksi.

LinkedIn on tullut tunnetuksi erityisesti yrityspäättäjien keskuudessa, joka tekeekin siitä erinomaisen työkalun B2B-markkinointiin. Mikäli asiakkaasi ovat pääasiassa toiset yritykset, kannattaa LinkedIn laittaa harkintaan. Yrityksen profiilin luonti on hyvin suoraviivaista ja helppoa. Profiilin hallinta on hyvin samankaltaista kuin Facebookissa. LinkedIn koostuu sekä korkeasti palkatuista että koulutetuista käyttäjistä. Vaikka rekisteröityneitä ja aktiivisia käyttäjiä ei ole yhtä paljon kuin esimerkiksi Instagramissa, löydät täältä hyvin tarkalla seulalla juuri sinun yrityksellesi parhaiten soveltuvia asiakkaita.

Twitter

Uusien asiakkaiden tavoittaminen helppoa. Soveltuu erityisen hyvin persoonalliselle sisällölle ja vuorovaikuttamiseen asiakkaiden kanssa.

Lyhyet 280 merkin viestit ovat joillekin etu, joillekin haitta. Tämä kannattaa ottaa huomioon kanavaa valitessa.

Twitterissä markkinoitavan sisällön tulee olla lyhyttä ja ytimekästä: jokaisen viestin maksimipituus on 280 merkkiä. Merkit loppuvat yllättävän nopeasti kesken. Facebookin ja Instagramin tavoin myös Twitterille voi maksaa mainospaikoista Twitter Ads-toiminnolla. Tämän lisäksi Twitter mahdollistaa erityisen hyvin kanssakäymisen ja keskustelemisen asiakkaidesi kanssa. Twitter tunnetaan sekä poliittisen että vapaampaan keskusteluun erikoistuneena kanavana, joten se soveltuukin hyvin laajalti erilaisiin toimialoihin.

Snapchat

Snapchatin välityksellä tavoitat nuorempia asiakkaitasi: keskimäärin 60% Snapchatin käyttäjistä on 16-24 vuotiaita.

Ei sovellu B2B-asiakkuuksien löytämiseen.

Snapchat on noussut hyvin suosituksi nuorten käyttämäksi kanavaksi. Kaikessa lyhykäisyydessään Snapchat perustuu kuviin ja lyhyihin videopätkiin, jotka ovat näkyvillä ennaltamääritetylle joukolle 24 tunnin ajan. Snapchat on hyvin epämuodollinen kanava, joten esimerkiksi siellä julkaistu videomateriaali ei tarvitse olla YouTuben tasoista matskua. Kanava onkin täynnä suosittuja ja tunnettuja julkisuuden henkilöitä, jotka jakavat sisältöä tavallisesta arjestaan.

Pinterest

Vähemmän kilpailtu kanava. Helppo ottaa käyttöön. Soveltuu hyvin liikenteen ohjaamiseen verkkosivuillesi tai muihin sosiaalisen median kanaviisi.

Ei välttämättä sovellu kaikille toimialoille Pinterestin pääosin visuaalisesta sisällöstä johtuen.

Pinterest tunnetaan sen visuaalisesti miellyttävästi sisällöstä. Tämän kanavan suosituinta sisältöä on muoti, matkailu, ruoka ja sisustus. Pinterestillä on myös erityisen tarkka käyttäjäkunta, sillä lähes 75% käyttäjistä on naisia. Jos toimialasi on siis jokin edellämainituista tai kohderyhmäsi on pääosin naisia, kannattaa Pinterestin käyttöönottoa ainakin harkita.

Näin aloitat tehokkaan kanavien käytön

Tehdään yksi asia selväksi jo tässä vaiheessa: aloita siitä missä olet tällä hetkellä.

Sosiaalisen median kanssa ei kannata olla äkkipikainen ja hosua. Kyseessä on pitkälle aikavälille asettuva prosessi, jonka tulokset saattavat näkyä vasta kuukausien tai jopa vuosien päästä.

Suosittelemme vilkaisemaan tämän kuuden minuutin mittaisen videon, jossa sosiaalisen median kanavien käytön aloittaminen on avattu:

Tavoitteiden asettaminen

Kanavien valintaan vaikuttaa oleellisesti yrityksen tavoitteet. Mitä oikeastaan halutaan saavuttaa? Sosiaalisen median kanavia ei saa hyödynnettyä kunnolla, jos niitä käytetään vain siksi, että ”sellaiset pitää nykyään olla olemassa.”

Tavoitteita voisivat olla esimerkiksi:

 • Brändin rakentaminen
 • Asiakkaiden aktivoiminen
 • Persoonallisuuden ja yritysilmeen tehostaminen
 • Asiakaspalautteen kerääminen
 • Tehokkaiden kampanjoiden pitäminen
 • Liikenteen ohjaaminen yrityksen kotisivuille

Tavoitteet vaikuttavat hyvin pitkälti siihen, että mikä tai mitkä sosiaalisen median kanavat kannattaa valita yrityksen käyttöön. Esimerkiksi Instagram on todennäköisesti parempi työkalu liikenteen kanavoimiseen yrityksen verkkokauppaan kuin vaikkapa Twitter. Toisaalta, Twitter ja Facebook voivat olla parempia kanavia asiakaspalautteen keräämiseen ja vuorovaikutuksen kehittämiseen kuin Instagram.

Kanavien valitseminen

Kun tavoitteet on asetettu ja ne ovat selkeät, on aika siirtyä sopivien some kanavien valitsemiseen. Suosittelemme ihan aluksi aloittamaan yhdestä kanavasta, jotta kanavan hallinta tulee tutuksi. Näin saat mahdollisimman hyviä tuloksia jo pelkästään yhdestä kanavasta, jonka jälkeen voit miettiä laajentamista muihin kanaviin.

Suosittelemme aloittamaan yhdestä sosiaalisen median kanavasta seuraavista syistä:

 • Kun opit käyttämään yhtä kanavaa erinomaisesti, siirtyy oppimasi tieto hyvin pitkälti myös muihin kanaviin. Siirtymä on siis paljon vaivattomampaa ja uuden oppiminen helpompaa.
 • Yhden kanavan tehokas käyttö on parempaa kuin usean kanavan tehoton käyttö. Keskity siis yhteen asiaan kerrallaan. Presenssin ja brändin rakentaminen sosiaalisessa mediassa on pitkäjänteistä ja hidasta puuhaa. Ole siis kärsivällinen!
 • Isoimmat kanavat päivittävät palvelujaan lähestulkoon päivittäin. Seuraamalla yhden kanavan ominaisuuksia ja päivityksiä pysyt paremmin kärryillä asioista ja saat kyseisestä kanavasta kaiken tehon irti.
Sosiaalisen median kanavat kuten Facebook, LinkedIn, Instagram ja YouTube

Ensimmäistä kanavaa valittaessa kannattaa pitää mielessä se, että jokaisella sosiaalisen median kanavalla on omat vahvuutensa, johon vaikuttaa hyvin pitkälti kanavan käyttäjäkunta. Tunnetuilla ja isoilla kanavilla on hyvin selkeästi nähtävissä olevia eroja niiden käyttäjäkunnissa, joten sinunkin kannattaa ottaa tämä huomioon. Esimerkiksi Snapchat ja Instagram lienevät parempia kanavia nuorten aikuisten tavoittamiseen kuin esimerkiksi Facebook tai LinkedIn.

Tilin luominen

Kun kanava on valittu, on aika siirtyä luomaan käyttäjätili. Tilien luominen sosiaaliseen mediaan on hyvin suoraviivaista ja se on tehty todella helpoksi. Jo tässä vaiheessa tulee kuitenkin kiinnittää huomiota tiedon yhteneväisyyteen. Yrityksen tietojen tulee täsmätä sekä verkkosivuillasi että muissa sosiaalisen median kanavissa.

Kun tili on luotu, kannattaa samalta istumalta päivittää myös yrityksen profiili. Yrityksen profiiliin kuuluu tyypillisesti kanavasta riippuen esimerkiksi:

 • Profiilikuvan asettaminen
 • Kansikuvan asettaminen
 • Yrityksen kuvauksen lisääminen
 • Yrityksen yhteystietojen lisääminen

On suositeltavaa, että profiilin tyyli ja ulkoasu on myös samankaltainen eri kanavissa. Profiilikuvana kannattaa aina käyttää yrityksen logoa tai muuta elementtiä, jonka voi yhdistää yritykseesi. Kansikuvaksi soveltuu erinomaisesti esimerkiksi kuva yrityksen työntekijöistä, joka luo yritykselle persoonallisemman profiilin.

Yrityksen kuvauksessa kannattaa avata sitä, että mitä yritys oikeastaan tekee ja millaisia palveluita se tarjoaa asiakkailleen.

Sisällön tuottaminen

Seuraavana vuorossa on ehkä tärkein sekä eniten toistuva vaihe prosessissa: nimittäin sen sisällön tuottaminen kanavaan.

Moni tekee ensimmäiset virheensä viimeistään tässä vaiheessa. Kun lähdetään tuottamaan sisältöä, pitää aina ensimmäisenä miettiä sitä, että kenelle tämä sisältö tulee. 

Sisällön tuottaminen sosiaaliseen mediaan

Sisältöä voi tuottaa luonnollisesti myös erityyppisinä. Tässä muutama idea:

 • Erilaiset kuvat ja infograafit tekstin tukena
 • Tuote-esittely tai video erilaisista yrityksen projekteista
 • Tarjousten tai muiden asiakasetujen esittely

Sisällön voi tuottaa itse, mutta suosittelemme ulkoistamaan tämän kokonaan yrityksen sosiaalisen median kanavista vastuussa olevalle henkilölle.

Tulosten seuranta

Jotta yrityksesi voisi saada konkreettisia tuloksia sosiaalisesta mediasta, pitää tuloksia aktiivisesti seurata. Tulosten seuranta onnistuu useimmiten suoraan kyseisen kanavan hallintapaneelista. Kiinnitä erityistä huomiota sekä näyttökertojen ja tavoitettujen asiakkaiden lisäksi klikkausmääriin ja konversioprosenttiin. Klikkauksella tarkoitetaan sitä käyttäjämäärää, joka klikkaa sisältöäsi tai päivitystäsi ja sitä kautta päätyy esimerkiksi yrityksesi verkkosivuille. Konversio taas tarkoittaa sitä, että klikkaus on kääntynyt rahaksi, eli toisinsanoen asiakas on ostanut jotain.

Tulosten seuranta on äärimmäisen tärkeää seuraavan vaiheen onnistumisessa.

Jatkokehitys

Testaa, mittaa, analysoi, korjaa ja toista!

Kun olet saanut kerättyä jonkin verran dataa kanavasi hallintapaneeliin, tulee sinun kiinnittää seuraavaksi huomio seuraaviin asioihin:

 • Mikä on toiminut hyvin? Mitkä postaukset ja sisällöt ovat tuottaneet hyviä klikkausmääriä?
 • Mikä ei ole toiminut hyvin? Mitkä päivitykset ovat generoineet vähiten klikkauksia?
 • Minkä tyyppinen sisältö on toiminut parhaiten? Onko kyseessä video vai esimerkiksi kuva?

Kun edellä mainitut asiat alkavat hahmottumaan, tee tarvittavia korjausliikkeitä ja ala tuottamaan uutta sisältöä. Parhaan mahdollisen kohderyhmällesi optimoidun sisällön löytäminen vie aikaa ja se vaatii testaamista.

Vinkit tehokkaaseen kanavien hyödyntämiseen

 • Valitse tehtävään henkilö tai tiimi, jolla on kokonaisvaltainen kuva kaikkien yrityksen käyttämien sosiaalisen median kanavien näkyvyydestä
 • Valitse kanavat sekä kohderyhmäsi että yrityksesi arvojen ja tavoitteiden pohjalta
 • Muista pitää kaikki kanavat yhtenäisinä: tiedon tulee täsmätä kaikkialla
 • Sisällön tuottaminen onnistuu myös maksuttomilla työkaluilla, kuten esimerkiksi Canvalla.
 • Pidä kanava aktiivisena: lisää sisältöä ja päivityksiä tietyin väliajoin
 • Ole vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa: vastaa heidän kommentteihinsa